Microsoft tekent contract met IBM voor het maken van een besturingssysteem